ZESPÓŁ DZIEWIARSTWA

Działalność naukowa Zespołu Dziewiarstwa obejmuje badania podstawowe oraz stosowane odnoszące się do problematyki związanej z procesami technologii tekstyliów dzianych i ich właściwościami użytkowymi. Pracownicy mają bogate doświadczenie w projektowaniu i konstrukcji nowych technologii włókienniczych i wyrobów dzianych, w tym biomateriałów dzianych, o czym  świadczą liczne nagrody na międzynarodowych wystawach wynalazczości, patenty i zgłoszenia patentowe. W dobrze wyposażonych laboratoriach prowadzone są badania z zakresu: mechaniki włókienniczej, wyrobów biomedycznych, wyrobów sportowych, wyrobów przeznaczonych dla służb specjalnych oraz specjalistycznych i innowacyjnych wyrobów tapicerskich, technicznych, dzianin 3D, projektowania odzieżowych wyrobów dziewiarskich i innych.

Obecnie Zespół Dziewiarstwa prowadzi badania w następujących obszarach:

 • Modelowanie i optymalizacja procesu dziania na szydełkarkach i osnowarkach,
 • Modelowanie i projektowanie biomateriałów dzianych wspomagających proces leczenia zewnętrznego, stosowanych w kompresoteraopii,
 • Projektowanie i realizacji implantów medycznych w postaci siatek chirurgicznych i stentów,
 • Projektowanie i realizacja wyrobów dzianych do zastosowań specjalnych, w tym kompozytów i preform dzianych, dzianin z surowców z recyclingu, dzianych struktur do zastosowań w medycynie (inkubator tekstylny, dziane materace dla niemowląt, dzianiny o specjalnych właściwościach świetlnych), 
 • Technologie dzianych tekstyliów technicznych (geotekstylia, geotekstronika, dziane siatki barierowe, siatki maskujące),
 • Informatyka i automatyka w procesach dziewiarskich,
 • Technologia przędz fantazyjnych i hybrydowych.

Absolwenci po skończeniu studiów przygotowani są do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach włókienniczych, zajmujących się wytwarzaniem tekstyliów oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów dzianych.

ZESPÓŁ MASZYN WŁÓKIENNICZYCH

Od 2005 roku w jednostce prowadzone są dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach których dyplom uzyskało już ponad 1900 osób z całej Polski. Absolwent kończący te studia posiada kwalifikacje dające uprawnienia określone przez przepisy, tzn. może pracować na stanowisku starszego inspektora od momentu ukończenia studiów podyplomowych. W przypadku zdobycia stażu pracy w służbie BHP może ubiegać się odpowiednio o stanowiska: specjalisty, a następnie starszego i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach studiów podyplomowych słuchacze poznają zagadnienia z zakresu: zagrożeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych, gazowych, pyłowych i biologicznych, promieniowania, środków bezpieczeństwa i ochrony, ochrony człowieka przed szkodliwym działaniem drgań i hałasu, organizacji stanowiska pracy, bezpieczeństwa pracy operatorów maszyn i urządzeń, ergonomii, prac szczególnie niebezpiecznych, nadzoru nad warunkami pracy, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ratownictwa medycznego, ochrony środowiska, certyfikacji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zespół może również świadczyć usługi:

 • szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • projektowania przeciwwypadkowych zabezpieczeń maszyn,
 • ekspertyz dotyczących drgań, hałasu, oświetlenia, mikroklimatu stanowiska pracy,
 • ekspertyz dotyczących oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

 

Zespół specjalizuje się w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektów z przedmiotów związanych z:

 • grafiką komputerową i technikami multimedialnymi;
 •  rysunkiem technicznym oraz komputerowym wspomaganiem projektowania prac inżynierskich,
 • zagadnieniami z zakresu bhp i maszynoznawstwa takich jak: przeciwwypadkowe zabezpieczenia maszyn i pracy, czynniki zagrożeń mechanicznych, bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń, teoria drgań, drgania i hałas, mechanika maszyn, prace szczególnie niebezpieczne, ergonomia, wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • materiały metalowe, techniczne, tworzywa, kompozyty, w tym inżynieria wytwarzania materiałów oraz maszyny i urządzenia do ich przetwarzania,
 • termodynamika, procesy przepływowe i cieplne oraz mikroklimat.

Na zajęcia dydaktyczne uczęszczają studenci wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

 

Jednostka posiada dwie pracownie komputerowe wyposażone w następujące programy:

 • Pakiet biurowy: Microsoft Office
 • Projektowanie CAD: AutoCad, Inventor,
 • 3D: Studio Max 3ds,
 • Grafika rastrowa: Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop Elements,
 • Grafika wektorowa: Corel Draw,
 • Animacja: Adobe Flash,
 • Montaż filmu: Adobe Premiere Elements,
 • Programowanie: CodeGear,

Doświadczona kadra dydaktyczna pomaga studentom przy tworzeniu wymagających grafik użytkowych, stron internetowych, ciekawych animacji oraz przy montażu filmów.  W ramach zajęć studenci mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne oraz kreatywność. Przyszli inżynierowie wykonują rysunki techniczne i projektują podzespoły maszynowe z wykorzystaniem programów typu CAD, stosowanych codziennie przez miliony osób na całym świecie w ich pracy zawodowej. Studenci odbywający zajęcia w Zespole Maszyn Włókienniczych w ramach zajęć projektowych i ćwiczeń laboratoryjnych uczą się rozpoznawać swoje możliwości i predyspozycje oraz poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 • Jaką potrzebę klienta chcemy zaspokoić lub co chcemy zaoferować potencjalnemu klientowi i jak to zrobić?
 • Jakie istnieją produkty lub projekty grafiki użytkowej o podobnym przeznaczeniu?
 • Jaka wiedza i jakie umiejętności są potrzebne do realizacji swoich projektów?