ZESPÓŁ DZIEWIARSTWA

Historia powstania Katedry Dziewiarstwa sięga początków utworzenia Wydziału Włókienniczego w 1947 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu Dziewiarstwa od 1948 roku, a Katedry Dziewiarstwa od 1957 roku został doc. inż. Leon Pfeifer – łodzianin, absolwent Ecole Superieure des Textiles de Vervies w Belgii, uczony, nauczyciel, prodziekan i współorganizator Wydziału i Katedry.

W roku 1962 przeniesiono Katedrę Dziewiarstwa do nowego pawilonu włókienniczego, który został wybudowany za kadencji rektorskiej prof. zw. inż. Mieczysława Klimka. Katedra uzyskała znacznie większą powierzchnię lokalową, co umożliwiło rozbudowę podlegających jej laboratoriów. Samo powstanie laboratoriów należy zawdzięczać pomocy środowiska przemysłowego oraz dużemu wysiłkowi ówczesnych pracowników. Wtedy też stan kadrowy Katedry znacznie się powiększył, a obok działalności dydaktycznej prowadzone też były prace badawcze dla potrzeb przemysłu dziewiarskiego.

Po odejściu doc. inż. Leona Pfeifera z Katedry Dziewiarstwa w 1966 roku, opiekę naukową nad tą placówką sprawował prof. dr Witold Żurek a od roku 1968 doc. dr hab. Janusz Szosland. W roku 1970 w wyniku zmian struktury organizacyjnej na Wydziale, dawna Katedra Dziewiarstwa weszła w skład Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna jako Zespół Dziewiarstwa. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Janusz Szosland, natomiast kierownikiem Zespołu Dziewiarstwa dr inż. Zdzisław Mrożewski, którego na tym stanowisku zastąpił w roku 1983 prof. dr hab. inż. Władysław Korliński. W roku 1994 dotychczasowy Zespół Dziewiarstwa przyjął formę Zakładu Technologii i Budowy Dzianin.

W wyniku podziału Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna na trzy katedry, w roku 1998 powołano na Wydziale Włókienniczym Katedrę Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich, której kierownikiem został prof. dr hab. inż. Kazimierz Kopias. Po odejściu na emeryturę prof. dr hab. inż. Kazimierza Kopiasa, kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski. Podczas dalszych zmian organizacyjnych, na Wydziale, w roku 2009, wrócono do nazwy Katedra Dziewiarstwa.

Zespół Dziewiarstwa ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami dziewiarskimi oraz firmami konfekcjonującymi odzież dzianą. W większości zakładów pracują nasi absolwenci, a potrzeby zatrudniania nowych inżynierów przekraczają realne możliwości kształcenia studentów na kierunkach włókienniczych, nie z powodu braku potencjału dydaktycznego na Wydziale, ale z powodu braku zainteresowania młodzieży zawodem włókiennika oraz problemami demograficznymi. Obecnie skład osobowy Zespołu Dziewiarstwa stanowi wysoko wykwalifikowana kadra profesorów i doktorów, posiadających znaczny dorobek naukowy, wiele zasług, odznaczeń oraz nagród. W całej historii Katedra Dziewiarstwa na kierunkach magisterskich i inżynierskich wypromowała  ponad 1700 absolwentów włókienników specjalności - dziewiarstwo.

Od roku 2010 do chwili obecnej kierownikiem Katedry Dziewiarstwa jest dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk. W roku 2018 Katedra Dziewiarstwa na skutek połączenia z Katedrą Maszyn Włókienniczych staje się Katedrą Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych.


ZESPÓŁ MASZYN WŁÓKIENNICZYCH

Początki powstania Katedry Mechaniki Maszyn Włókienniczych datuje się na rok 1949, kiedy to utworzono Zakład Części Maszyn Włókienniczych w Katedrze Konstrukcji Maszyn Włókienniczych. W 1953 roku na wniosek Rady Wydziału Włókienniczego mgr inż. Bronisław Morozowski został powołany na zastępcę profesora z pełnieniem obowiązków kierownika Zakładu Części Maszyn Włókienniczych. Kolejnym kierownikiem Zakładu został prof. mgr inż. Marian Chwalibóg. W 1957 roku Zakład Części Maszyn Włókienniczych został oddzielony od Katedry Konstrukcji Maszyn Włókienniczych i stał się niezależną jednostką pod nazwą Katedra Części Maszyn Włókienniczych, której kierownikiem został prof. mgr inż. M. Chwalibóg. W 1970 roku został utworzony Zakład Podstaw Budowy Maszyn w  Instytucie Maszyn i Urządzeń Włókienniczych, którego kierownikami byli kolejno: doc. dr inż. J. Ziółkowski, a od 1992 roku prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zajączkowski. W 1999 roku przekształcono Zakład w Katedrę Mechaniki Maszyn Włókienniczych, w której również pełnił funkcję kierownika do 31 października 2017 r. Zainteresowania i prace Katedry MMW kontynuowane są przez obecnych pracowników Zespołu Maszyn Włókienniczych w myśl idei zapoczątkowanej przez długoletniego kierownika Katedry MMW prof. dr hab. inż. Jerzego Zajączkowskiego, który prowadził działalność naukową głównie w dziedzinie drgań i komputerowego modelowania maszyn. Opracował metodę badania drgań parametrycznych, wyjaśnił zjawiska nieliniowej dynamiki elektromechanicznych układów elastycznych pracujących w warunkach rezonansowych i nadkrytycznych. Jest twórcą komputerowych modeli maszyn oraz autorem komputerowego ujęcia mechaniki maszyn. W obszarze jego zainteresowań znajdowały się także zagadnienia z zakresu bezpiecznych maszyn, grafiki i technik multimedialnych.