„Inspirujemy studentów, aby dążyli do osiągnięcia sukcesu poprzez zidentyfikowanie swoich możliwości, rozwijanie ich do profesjonalizmu i odnalezienie dla siebie właściwego miejsca w pracy zawodowej. Dążymy do rozwoju ludzi kreatywnych, dając im wsparcie w realizacji ich pomysłów. Zachęcamy do wytrwałego realizowania projektów rozwijając u nich cierpliwość i pracowitość. Uczymy pracować w zespole, aby pokazać, że współpraca ludzi o różnych uzdolnieniach, wzajemnie się uzupełniających, zwiększa szanse na sukces. Oprócz wiedzy, rozwijamy umiejętność jej wykorzystania do realizacji praktycznych celów.”


ZESPÓŁ DZIEWIARSTWA

Statutową działalnością Zespołu Dziewiarstwa jest praca dydaktyczna ze studentami oraz działalność naukowo-badawcza. Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna prowadzi zajęcia: wykładowe, laboratoryjne, projektowe oraz ćwiczenia na: Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na kierunkach: Włókiennictwo i Przemysł Mody, Wzornictwo, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy oraz na kierunku Biomedical Engineering we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Zajęcia te obejmują następujące zagadnienia: budowa i technologia właściwości dzianin; budowa wyrobów dziewiarskich w tym projektowanie, modelowanie i konfekcjonowanie wyrobów dziewiarskich, towaroznawstwo dzianin, humanoekologia w procesach wytwarzania tekstyliów oraz innowacyjne technologie w dziewiarstwie. Po ukończeniu studiów magisterskich (II stopnia) studenci mogą realizować tutaj prace doktorskie, co jest możliwe dzięki doświadczonej kadrze naukowej oraz nowoczesnemu wyposażeniu laboratoriów technologiczno-projektowych. Zespół Dziewiarstwa w ramach działalności dydaktycznej organizował kursy i szkolenia dla kadry inżynieryjno-menadżerskiej firm działających w branży tekstylno-odzieżowej oraz firm zajmujących się obrotem handlowym tekstyliami dzianymi, w tym kursy: „Konstrukcja wyrobów odzieżowych”, „Projektowanie wzorów dzianin na komputerowych szydełkarkach firmy Stoll”, „Technologia wyrobów pończoszniczych”. Zespół Dziewiarstwa posiada dobre relacje z przedstawicielami firm wytwarzających maszyny dziewiarskie i konfekcyjne, takimi jak: Juki, Pfaff, Stoll, Shima Seiki, Karl Mayer, MAYER & CIE, Terrot, Pai Lung, Santoni oraz firmami produkującymi przędze i nici szwalnicze, w tym: Amann, Coats, DuPont, Schoeller. Firmy te udostępniają informacje o swoich najnowszych osiągnięciach, a także wyposażają laboratoria Katedry w swoje maszyny w formie darowizn bądź sprzedaży po preferencyjnych cenach.

ZESPÓŁ MASZYN WŁÓKIENNICZYCH

Od 2005 roku w jednostce prowadzone są dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach których dyplom uzyskało już ponad 1900 osób z całej Polski. Absolwent kończący te studia posiada kwalifikacje dające uprawnienia określone przez przepisy, tzn. może pracować na stanowisku starszego inspektora od momentu ukończenia studiów podyplomowych. W przypadku zdobycia stażu pracy w służbie BHP może ubiegać się odpowiednio o stanowiska: specjalisty, a następnie starszego i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach studiów podyplomowych słuchacze poznają zagadnienia z zakresu: zagrożeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych, gazowych, pyłowych i biologicznych, promieniowania, środków bezpieczeństwa i ochrony, ochrony człowieka przed szkodliwym działaniem drgań i hałasu, organizacji stanowiska pracy, bezpieczeństwa pracy operatorów maszyn i urządzeń, ergonomii, prac szczególnie niebezpiecznych, nadzoru nad warunkami pracy, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ratownictwa medycznego, ochrony środowiska, certyfikacji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zespół specjalizuje się w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektów z przedmiotów związanych z:

 • grafiką komputerową i technikami multimedialnymi;
 • rysunkiem technicznym oraz komputerowym wspomaganiem projektowania prac inżynierskich,
 •  zagadnieniami z zakresu bhp i maszynoznawstwa takich jak: przeciwwypadkowe zabezpieczenia maszyn i pracy, czynniki zagrożeń mechanicznych, bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń, teoria drgań, drgania i hałas, mechanika maszyn, prace szczególnie niebezpieczne, ergonomia, wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 •  materiały metalowe, techniczne, tworzywa, kompozyty, w tym inżynieria wytwarzania materiałów oraz maszyny i urządzenia do ich przetwarzania,
 •  termodynamika, procesy przepływowe i cieplne oraz mikroklimat.

Na zajęcia dydaktyczne uczęszczają studenci wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

Jednostka posiada dwie pracownie komputerowe wyposażone w następujące programy:

 • Pakiet biurowy: Microsoft Office
 • Projektowanie CAD: AutoCad, Inventor,
 •  3D: Studio Max 3ds,
 • Grafika rastrowa: Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop Elements,
 • Grafika wektorowa: Corel Draw,
 • Animacja: Adobe Flash,
 • Montaż filmu: Adobe Premiere Elements,
 • Programowanie: CodeGear,

Doświadczona kadra dydaktyczna pomaga studentom przy tworzeniu wymagających grafik użytkowych, stron internetowych, ciekawych animacji oraz przy montażu filmów.  W ramach zajęć studenci mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne oraz kreatywność. Przyszli inżynierowie wykonują rysunki techniczne i projektują podzespoły maszynowe z wykorzystaniem programów typu CAD, stosowanych codziennie przez miliony osób na całym świecie w ich pracy zawodowej. Studenci odbywający zajęcia w Zespole Maszyn Włókienniczych w ramach zajęć projektowych i ćwiczeń laboratoryjnych uczą się rozpoznawać swoje możliwości i predyspozycje oraz poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 •  Jaką potrzebę klienta chcemy zaspokoić lub co chcemy zaoferować potencjalnemu klientowi i jak to zrobić?
 • Jakie istnieją produkty lub projekty grafiki użytkowej o podobnym przeznaczeniu?
 •  Jaka wiedza i jakie umiejętności są potrzebne do realizacji swoich projektów?