Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych powstała w 2017 roku z połączenia Katedry Dziewiarstwa oraz Katedry Mechaniki Maszyn Włókienniczych i tworzą ją dwa zespoły: Zespół Dziewiarstwa oraz Zespół Maszyn Włókienniczych.

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie zagadnień dotyczących technologii i budowy dzianin dla wszystkich studentów Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy oraz na kierunku Biomedical Engineering we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ  i kształci specjalistów z zakresu technologii i budowy dzianin, konfekcjonowania wyrobów dziewiarskich, biomateriałów dzianych oraz grafiki inżynierskiej, grafiki komputerowej oraz maszynoznawstwa.

Zespół Dziewiarstwa ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami dziewiarskimi oraz firmami konfekcjonującymi odzież dzianą. W większości zakładów pracują nasi absolwenci, a potrzeby zatrudniania nowych inżynierów przekraczają realne możliwości kształcenia studentów na kierunkach włókienniczych, nie z powodu braku potencjału dydaktycznego na Wydziale, ale z powodu braku zainteresowania młodzieży zawodem włókiennika oraz problemami demograficznymi. Obecnie skład osobowy Zespołu Dziewiarstwa stanowi wysoko wykwalifikowana kadra profesorów i doktorów, posiadających znaczny dorobek naukowy, wiele zasług, odznaczeń oraz nagród. W całej historii Katedra Dziewiarstwa na kierunkach magisterskich i inżynierskich wypromowała  ponad 1700 absolwentów włókienników specjalności - dziewiarstwo.

W celu utrzymania bliskiej współpracy z przemysłem, Katedra wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa organizuje cykliczne, międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne KNIT-TECH, ukierunkowane na zagadnienia o charakterze utylitarnym.

Absolwenci po skończeniu studiów przygotowani są do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach włókienniczych, zajmujących się wytwarzaniem tekstyliów oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów dzianych.

Zespół Maszyn Włókienniczych może świadczyć usługi w zakresie:

  • szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • projektowania przeciwwypadkowych zabezpieczeń maszyn,  ekspertyz dotyczących drgań, hałasu, oświetlenia, mikroklimatu stanowiska pracy,
  • ekspertyz dotyczących drgań, hałasu, oświetlenia, mikroklimatu stanowiska pracy,

  • ekspertyz dotyczących oceny ryzyka na stanowiskach pracy.